SPRINKLERANLEGGSprinkleranlegg og vanntåkeanlegg redder liv og store verdier, ved å stoppe branner i det de starter. I Norge er det lovpålagt å ha årlige kontroller og jevnlig vedlikehold.


Sprinkleranlegg er et automatisk stasjonært slokkeanlegg med den hensikt å slokke eller kontrollere en brann.Det består av blant annet sprinklersentral, røropplegg og sprinklerhoder med vann som slokkemiddel.


Sprinkleranlegg bygges etter offentlige eller private normer og medfører ofte reduksjon av forsikringspremien.


Typer

Det finnes en rekke forskjellige varianter. Valg av type avhenger av type brannrisiko, forventet hastighet på brannutvikingen, valgt maksimalt areal som skal kunne brenne, om anlegget er utendørs eller innendørs, og graden av fare for vannskader.

Eksempler på ulike typer sprinkleranlegg:

  • Våtrørsanlegg, der hele eller deler av rørnettet til sprinkleranlegget er fylt med væske.
  • Tørrørsanlegg, der hele eller deler av rørnettet til sprinkleranlegget er fylt med luft eller unbrennbar gass under trykk. Tørrørsanlegg benyttes kun der temperaturene er slik at det ikke er forsvarlig å benytte vannfylte rør.
  • Fasadesprinkleranlegg, der hensikten å hindre brannsmitte fra nærliggende bygning, eller å hindre at brann i et nivå sprer seg til et høyere nivå.
  • Punktsprinkler, der ett eller et lite antall sprinklerhoder dekker et særskilt risikofylt eller sårbart område som for eksempel et varmt sted i en produksjonsprosess, i et område med særskilt stor sannsynlighet for antennelse, eller hvor brannfarlige kjemiske prosesser foregår.
  • Preaction-anlegger et sprinkleranlegg der alarmventilen åpnes ved hjelp av et uavhengig deteksjonsanlegg. Deteksjonsanlegget er gjerne slik at to detektorer må gå i alarm for at sprinklerventilene skal åpnes. Hensikten med denne typen anlegg er få vannet raskt fram, samtidig som man er sikret mot uønsket utløsning.
  • Vanntåkeanlegg, der 90 prosent av dråpene har en diameter mindre enn 1000 mikrometer (1 mm), målt i den groveste delen av dråpedusjen. Vanntåke er en oversettelse av det engelske begrepetwatermist.
  • Delugeanlegger enten en selvstendig installasjon eller et tilknyttet delanlegg, forsynt med åpne sprinklerhoder eller spraydyser tilknyttet delugeventil eller et flerfunksjons styringsarrangement, som medfører at alle hodene leverer vann når anlegget utløses.Delugekommer av av fransk forflom.Dette er altså et «flomanlegg».
  • Alternerende sprinkleranlegg,der rørnettet etter valg, fylles enten med vann, luft eller ubrennbar gass, avhengig av omgivelsestemperaturen, slik at det fungerer som tørt anlegg i vinterperioden og vått anlegg i sommerperioden.


Vedlikehold:


Vi tar kontroll og service på alle typer slokkeanlegg etter gjeldende lover og forskrifter. Proff Rør-Service AS er FG-godkjent, og alle kontroller utføres av sertifiserte sprinkleringeniører iflg. FG900 trinn I+II. I tillegg utfører vi utbedringer av avvik etter FG-kontrollrapport.

FG Kontroll:


Kontroll av ethvert sprinkleranlegg er viktig, forsvarlig og lovpålagt. Det kreves at en slik kontroll utføres årlig og Proff Rør-Service AS utfører kontroll av sprinkleranlegg i henhold til FG-930:1. Våre kontrollører har lang og bred erfaring innen sprinklerbransjen. Kontroll utføres av våre sprinkleringeniører, godkjent etter FG900 Trinn I+II.

77cbc8cf-8a61-4550-8ae9-5e88036c3500
14519
WEB_Image Sprinkleranlegg 200x300mm AE - Aluminium 80264-1524967045
Sprinkleranlegg
Depositphotos_200291422_s-2019-768x628

Ta kontakt for vedlikehold og kontroll


Dersom du skulle være interessert i vedlikehold og kontroll eller serviceavtale, ta kontakt med oss for et uforpliktende pristilbud