SPRINKLERANLEGG

Sprinkleranlegg er et automatisk stasjonært slokkeanlegg med den hensikt å slokke eller kontrollere en brann. Det består av blant annet sprinklersentral, røropplegg og sprinklerhoder med vann som slokkemiddel.


Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegget blir gjennomført. Et anlegg uten feil, og mangler som blir vedlikeholdt jevnlig redder både liv og verdier.


Eksempler på ulike typer sprinkleranlegg:

 • Våtrørsanlegg

 • Tørrørsanlegg

 • Preaction-anlegg

 • Vanntåkeanlegg

 • Delugeanlegg

 • Alternerende sprinkleranlegg

 • Vedlikehold: Vi utfører periodisk sprinklerservice/vedlikehold av alle typer sprinklerventiler. Dette utføres av godkjent vedlikeholdstekniker med blått kompetansebevis og lang erfaring. I tillegg utfører vi også vedlikehold av sprinklerpumper og utbedringer av avvik etter FG-kontrollrapport.
 • Kontroll: Vi tar oss av den årlige kontrollen av sprinkleranlegget. Vi er FG-godkjent for utførelse av kontroll, og vil sikre at ditt anlegg er i henhold til lover og regler.

SERVICEAVTALER

Rør og VVS-utstyr trenger jevnlig ettersyn. Godt vedlikehold gir lengre levetid og reduserer risikoen for driftsavbrudd. 

Forebyggende vedlikehold og service av rørinstallasjonene er trolig det mest lønnsomme investeringen man kan gjøre. Lekkasjer kan forårsake store kostnader på bygg og produksjon. Våre rørleggere vet hvor de typiske feilene oppstår og hvilke deler som må byttes når.


En serviceavtale gir forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver. En slik avtale med rørleggeren skal, foruten å beskrive vedlikehold og service på VVS-anlegget, anbefale tiltak for mer lønnsom drift av bygget, imøtekomme kravene i internkontrollforskriften og sikre dokumentasjon på utført vedlikehold.

INNGÅR DU EN SERVICEAVTALE MED OSS FÅR DU:

  • Kontroll på at våtrom og røropplegg fungerer som det skal
  • Færre store økonomiske overraskelser
  • Lavere risiko for lekkasjer og vannskader
  • Alltid en gunstig pris på rørleggerarbeid
  • Kort ventetid på håndverker - du blir prioritert
  • Rabatt på alle ordinære varer i butikk

LEGIONELLASIKRING

Alle eiere av bedrifter og eiendommer med vannanlegg som potensielt kan spre legionellabakterien er pålagt å gjøre forebyggende tiltak for å hindre spredning av smitte. I næringsbygg skal det finnes en driftshåndbok med beskrivelser av rutiner og prosedyrer for vedlikehold av anleggene.


Eksempler på kritiske punkter for legionellaoppvekst:

 • Varmtvannsberedere hvor termostaten er stilt for lavt (vannet bør holde minst 65-70 grader)
 • Rør og ledninger som fører ut fra tappesteder hvor temperaturer på vannet ligger mellom 20 og 55°C
 • Installasjoner og ledninger med stillestående vann eller liten gjennomstrømning
 • I blindledninger som har oppstått etter ombygginger

Behandlingsmåter som forebygger vekst og spredning av legionella:


 • Sørg for full gjennomstrømning og sirkulasjon gjennom regelmessig varmebehandling og gjennomspyling av tappepunkter (spesielt viktig hvis de er sjelden i bruk!)
 • Sjokkoppvarming, som vil si å gjennomspyle anlegget med vann som holder 70 grader i minst 5 minutter
 • Regelmessig rengjøring og desinfeksjon av vannspredende utstyr som dusjhoder og -slanger
 • Fysisk rengjøring av anlegg (spyling, kosting, staking, slamsuging, tapping av beredere etc)
 • Kjemisk rengjøring av anlegg
 • Desinfeksjon av anlegg

SANITÆRANLEGG

Skal du å koble boligen til vann og avløpsrør? Vi utfører alt fra tilkobling og utskifting av rørsystemer, til installering av armaturer, toaletter og annet sanitært utstyr for våtrom. Vi er oppdatert på nye systemer og løsninger og kan bistå deg med god veiledning underveis.


Vi legger vann- og avløpsledninger etter dine ønsker for å få et fint sanitæranlegg tilpasset til dine behov og eiendom.


Arbeidsoppgaver for rørleggeren:


 • installere vann- og avløpsledninger
 • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
 • kundekontakt og rådgivning
 • dokumentasjon

VARME OG KJØLEANLEGG

PROFF RØR-SERVICE AS er din pålitelige rørlegger når det kommer til installasjon og vedlikehold av varme- og kjøleanlegg. Vårt dyktige team av eksperter har omfattende kunnskap og erfaring innen dette feltet.


Vi tilbyr profesjonell installasjon av forskjellige typer varme- og kjøleanlegg. Vi tar hensyn til dine spesifikke behov og gir skreddersydde løsninger for å sikre optimal funksjonalitet og energieffektivitet.


I tillegg til installasjon tar vi oss også av vedlikehold og reparasjoner. Våre erfarne rørleggere utfører regelmessig service for å sikre at ditt varme- og kjølesystem fungerer problemfritt gjennom hele året. Vi er dedikert til å levere førsteklasses kvalitet og pålitelig service som du kan stole på.


Ta kontakt med PROFF RØR-SERVICE AS i dag for alle dine varme- og kjøleanleggsbehov. Vi er her for å hjelpe deg med å skape et komfortabelt og behagelig innemiljø.


VÅR PROSESS


PROFF RØR-SERVICE AS er dedikert til å tilby profesjonell rørleggertjenester av høy kvalitet til våre kunder. Vår prosess er grundig og effektiv, og sikrer at alle rørleggerprosjekter blir utført med presisjon og omsorg.

01.


START


Først og fremst starter vi med en grundig vurdering av kundens behov og utfordringer. Vårt erfarne team av rørleggere tar seg tid til å lytte til kundens spesifikke krav og anbefaler deretter de beste løsningene basert på vår ekspertise.


02.


PLANLEGGE


Etter å ha kartlagt behovene, utarbeider vi en detaljert plan for prosjektet. Vi tar hensyn til alle relevante faktorer som budsjett, tidslinjer og eventuelle spesifikke materialvalg. Vi sørger for at kunden er involvert i hele prosessen og holder dem oppdatert på fremdriften.


03.


UTFØRE JOBBEN


Videre går vi videre til implementeringsfasen. Vårt dyktige team av rørleggere setter i gang med arbeidet og sikrer at alt blir gjort etter de høyeste standarder og i samsvar med gjeldende forskrifter. Vi benytter oss av moderne verktøy og utstyr for å sikre en effektiv og nøyaktig utførelse.04.


FULLFØRT


Til slutt, etter at prosjektet er fullført, gjennomfører vi en nøye inspeksjon og kvalitetssikring for å sikre at alt er i orden. Vi er stolte av vårt arbeid og tar oss tid til å sikre at kundens forventninger er oppfylt eller overgått.


KONTAKT OSS NÅ FOR ET GRATIS PRISTILBUD